Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Contact Glacier

 • +27 21 917 9002
  0860 452 364

Or email us

Media Centre
 

Ons los Suid-Afrika se probleem met wiskundevaardigheid op – een “Blue Ladder”-skool op ’n slag

Die “Blue Ladder”-skoolprojek gaan regoor die land vennootskappe met skole, onderwysers en gemeenskappe aan om wiskundevaardigheid en voeding te verbeter, en kernfasiliteite op te gradeer. Op hierdie manier gee ons leerders ’n voorsprong om ’n rooskleuriger toekoms te verwesenlik. Voordat ons egter wiskundevaardigheid kan verbeter, moet ons seker maak dat die skoolomgewing bevorderlik is vir leer. Ons is daartoe verbind om te verseker dat elke skool ’n plek is waar kinders behoorlik gevoed, versorg en ondersteun word met hul opvoedkundige reis. Ons fokus vir elke skool is soos volg:

 • Toerusting met wiskundevaardighede – Goeie syfervaardigheid is die beste beskerming teen werkloosheid, lae lone en swak gesondheid.
 • Infrastruktuur en sanitasie – Swak infrastruktuur lei tot groter afwesigheid. Ontoereikende skoolsanitasie belemmer opvoedkundige prestasie en kinders is kwesbaar vir die gesondheidsimplikasies van swak sanitasie.
 • Leierskap – Navorsing toon dat skole met sterk leiers ’n beter kans het op sukses, veral wat die verbetering van wiskunde- en alle ander opvoedkundige uitkomste betref.
 • Maatskaplike entrepreneurskap met ’n fokus op voeding – ’n Honger kind is meer kwesbaar vir sekere siektes en kan nie konsentreer of doeltreffend leer nie. Daarom is dit nodig dat ons volhoubare voedingsoplossings ontwikkel.
 • Speelgrond – Speel is van die uiterste belang vir die ontwikkeling van die verbeelding en intelligensie, taal, sosiale vaardighede en perseptueel-motoriese vaardighede. Wanneer syfers in speletjies gebruik word, help dit om die vrees vir syfers te verdryf deur hulle meer tasbaar te maak.

Sanlam se benadering

 • Kies skole wat by sulke intervensies sal baat vind, in samewerking met plaaslike onderwysdepartemente.
 • Begin met ’n behoefte-ontleding en fokus aanvanklik op opknapping en sanitasie, wat ’n gevoel van trots en waardigheid kweek.
 • Gaan dan oor tot die ontwikkeling van wiskundevaardigheid, en werk saam met hoogaangeskrewe organisasies sonder winsoogmerk wat bedrewe is op hierdie gebied.
 • Fokus dan op die ontwikkeling van leierskap en maatskaplike entrepreneurskap as ’n manier om volhoubare oplossings vir die probleem van voeding by skole te ontwikkel.
 • Ondersteun bogenoemde met vrywilligerdiens deur werknemers en leergeleenthede deur speletjies.
 • Vestig ’n sterk ingesteldheid op monitering en evaluering deur die hele beleggingsproses.
 • Konsolideer insigte en lesse om ’n model te ontwerp wat gebruik kan word om die inisiatief uit te brei deur die hele Suid-Afrika en in ander lande wat daarby kan baat vind.

Resultate

75 “Blue Ladder”-skole het reeds voordeel getrek. Meer as 70 000 leerders het reeds by hierdie inisiatief baat gevind, met sanitasie- en infrastruktuurverbeterings en wiskundeprogramme wat by hul skole bekend gestel is. Welvaartmeesters™ word uitgenooi om deel te wees van Sanlam se grootste eeufeesprojek wat korporatiewe maatskaplike investering betref.

Volg ons vordering hier: http://shopforgood.co.za/

Glacier Financial Solutions (PTY)LTD is a licensed financial services provider.
Copyright © Sanlam